Algemene voorwaarden godrive.nu auto abonnement

Home / Algemene voorwaarden godrive.nu auto abonnement

Algemene voorwaarden godrive.nu auto abonnement particulieren 

Godrive.nu BV versie 21 juni 2022

Jouw godrive.nu auto

De auto die jij hebt besteld via godrive.nu BV wordt geleverd door een van onze godrive.nu partners. Dit betreft een gebruikte auto die conform het godrive.nu afleverprotocol wordt afgeleverd. Je vindt dit protocol op www.godrive.nu/afleverprotocol. Door een auto van godrive.nu te bestellen ga je er mee akkoord dat het een gebruikte auto betreft, dat betekent dat de auto niet nieuw is en je derhalve kunt verwachten dat er gebruikerssporen aanwezig zullen zijn op de auto. Uiteraard wordt de auto technisch gecontroleerd, wordt er een onderhoudsbeurt uitgevoerd en krijgt de auto een professionele poetsbeurt. 

Bedenktijd

Indien je binnen 7 dagen nadat je je abonnement hebt afgesloten je toch besluit om deze op te zeggen, dan kan dat. Omdat je ons expliciet opdracht hebt gegeven om kosten te maken (we gaan de auto onder andere aankopen, verzekeren, afleverklaar maken en overschrijven) hebben wij in onze voorwaarden opgenomen dat wij je een factuur sturen mogen sturen voor drie keer het overeengekomen maandbedrag met een maximum van €750. Is jouw eerste termijnbedrag hoger dan dat, dan zullen we het verschil terugstorten. Neem alstublieft direct contact met ons op indien je overweegt je abonnement in de eerste dagen stop te zetten.

Controle van aflevering

Tijdens de aflevering van de auto loop je samen met de medewerker van onze transporteur om de auto heen en worden er foto’s gemaakt van eventuele schades of onregelmatigheden. Jullie ondertekenen beide het formulier zodat dit gedocumenteerd wordt en het voor beide partijen duidelijk is hoe de auto is afgeleverd. Het is daarom belangrijk om het document goed te controleren. 

Gebruik van jouw godrive.nu auto

We zijn trots op het feit dat we zoveel verschillende typen auto’s kunnen leveren en als echte autoliefhebbers zien we in elke auto wel iets bijzonders. Daarom gaan wij er zuinig mee om, we verwachten dat ook van jou als onze godrive.nu klant. Behandel de auto alsof ‘hij/zij’ van jezelf zou zijn. Dat betekent natuurlijk dat je de auto regelmatig wast en schoonhoudt van binnen maar ook dat je niet probeert elk stoplicht een sprintje te winnen of iedere bocht als onderdeel van een racebaan te zien. Verder vragen we je iedere maand de vloeistoffen te controleren en te zorgen dat de banden op spanning zijn.

Tot slot zijn er een aantal standaard zaken die we je expliciet vragen niet te doen ook al is het ontzettend logisch als je met andermans eigendom op pad bent. Wij vragen je om je te onthouden van de volgende activiteiten met onze godrive.nu auto’s:

 1. De auto te gebruiken als lesauto
 2. Meedoen aan een (straat)race of op een circuit op gaan met de auto (dan ben je niet verzekerd)
 3. De auto als onderpand gebruiken voor een geldlening of iets vergelijkbaars
 4. De auto te verhuren
 5. De auto gebruiken voor goederenvervoer (dan kun je beter een busje huren)
 6. De banden of remmen overmatig laten slijten 
 7. Verkeersregels te overtreden
 8. Onder invloed rijden van alcohol, drugs of medicijnen (dan ben je niet verzekerd)
 9. De auto als deelauto inzetten
 10. De auto als taxi inzetten
 11. De auto buiten Europa brengen (dan ben je niet verzekerd)
 12. Te roken in de auto
 13. De auto te gebruiken op onverharde wegen
 14. Elke handeling waardoor conform de verzekeringsvoorwaarden op www.godrive.nu/verzekering de dekking vervalt, verminderd of kan worden ingetrokken.

Jij dient je daarom te onthouden van de bovenstaande of vergelijkbare activiteiten. Indien je er zelf voor kiest één van bovenstaande of vergelijkbare activiteiten te ondernemen hebben wij het recht je abonnement per direct te beëindigen. Ook mogen wij dan eventuele ontstane schade als gevolg van de handelingen en de beëindiging op jou verhalen. 

Jouw godrive.nu auto delen met je partner

Het godrive.nu abonnement staat op jouw naam, we hebben jouw rijbewijs gecheckt en van jouw rekening wordt het abonnementsgeld geïncasseerd. Dit betekent dat jij te allen tijde de hoofdbestuurder bent. Iemand anders die dichtbij jou staat, zoals je partner, mag prima een keer in de auto rijden maar enkel en alleen als diegene in bezit is van een geldig rijbewijs en alleen als jij hier expliciet vooraf toestemming voor geeft. Indien jij de godrive.nu auto altijd deelt met jouw partner, laat het ons dan even weten en stuur ons een kopie van het rijbewijs van jouw partner op, dan vinden wij dat geen enkel probleem. 

Betalen en automatische incasso

Bij het afsluiten van jouw abonnement via godrive.nu heb je ons uitdrukkelijk toestemming gegeven om op de eerste dag van iedere maand het verschuldigde abonnementsgeld af te schrijven (het abonnementsgeld bestaat uit het maandbedrag en (indien van toepassing) eventuele extra diensten die je bij ons afneemt). Dit betekent dus dat je de abonnementskosten vooruit op de eerste dag van de maand aan ons betaalt. Jouw abonnement gaat in op de dag dat jij de sleutels van jouw godrive.nu auto ontvangt.

We incasseren het abonnementsgeld dus iedere maand, maar mocht dat niet lukken om wat voor reden dan ook, dan blijf jij zelf verplicht om voor tijdige betaling zorg te dragen. Natuurlijk begrijpen wij dat het kan voorkomen dat er een keer onverhoopt onvoldoende saldo aanwezig is op jouw bankrekening. Op het moment dat een incasso niet lukt zullen wij contact met je opnemen voor het aanbieden van een nieuwe incasso, in overleg je vragen het geld handmatig over te boeken naar onze rekening of je een betaalverzoek te sturen.

Mocht je de automatische incasso storneren, dan sturen wij een

nieuwe incasso met een waarschuwing dat bij een volgende stornering tijdens de rest van de duur van het auto abonnement we €25,- administratiekosten in rekening brengen. Wij brengen ook €25 in rekening als de eerste automatische incasso niet lukt doordat je bijvoorbeeld onvoldoende saldo op de rekening hebt staan. Uiteraard sturen we een brief waarin we dit aan je uitleggen voordat we de incassokosten in rekening brengen.

Wanneer wij voor de tweede keer een incasso doen en deze weer niet lukt, moeten we helaas het abonnement aan onze kant opzeggen. Dit betekent concreet voor jou het volgende.

 1. Jij bent verplicht de auto binnen 2 werkdagen in te leveren op de locatie die je van ons toegewezen krijgt of de auto mee te geven aan de transporteur die hem komt ophalen. Indien je de auto niet conform afspraak langs te brengt of de auto weigert mee te geven aan de transporteur zullen wij helaas de politie in moeten schakelen en brengen wij onze kosten bij jou in rekening. 
 2. Tevens maken we de balans op zodra de auto binnen is en brengen we drie maanden abonnementsgeld in rekening indien het contract nog langer duurt dan drie maanden plus eventuele meerkosten zoals meer kilometers.
 3. Indien de laatste rekening niet wordt voldaan, schakelen we een incassobureau in nadat de eerste aanmaning is verlopen en we de gelden niet hebben ontvangen. Tevens verhalen we de volgende kosten op jou: €25 euro administratiekosten, de kosten van het incassobureau en 2% vertragingsrente per dag. 
 4. Tot slot kunnen wij besluiten je alsnog aan te melden bij Bureau Krediet Registratie (BKR) als wanbetaler. Dit kan gevolgen hebben voor jouw kredietwaardigheid.

Minimale looptijd en kilometers

Na deze minimale looptijd kan je je abonnement altijd per maand opzeggen. Doe dit uiterlijk voor de eerste van de volgende maand. Je leest meer over het opzeggen van je abonnement verderop in dit document.

We zullen je iedere 2 tot 3 maanden een berichtje sturen om aan ons de kilometerstand van je auto door te geven. Graag ontvangen we dan uiterlijk binnen vijf werkdagen een reactie met de kilometerstand zoals de auto dat op dat moment aangeeft.

Extra kilometers

Verwacht je veel meer kilometers te gaan rijden dan dat we hebben afgesproken? Dat kan gebeuren natuurlijk, geef het alleen wel direct aan ons door zodat we je abonnement kunnen aanpassen. Je ontvangt dan een nieuw contract met een aangepaste prijs voor de rest van de looptijd van je originele abonnement. Blijkt aan het einde van je contract dat je toch meer dan de kilometers die bij jouw abonnement inbegrepen zitten hebt gereden, dan betaal je € 0,15 per kilometer bij. De kosten voor extra kilometers worden bij het inleveren van je auto (of bij langere contracten iedere 12 maanden) in rekening gebracht. Indien er meer dan 10% extra kilometers zijn gereden zonder dat je ons op de hoogte hebt gesteld behouden wij ons het recht voor de hierdoor ontstane extra waardevermindering van de auto op jou te verhalen.

Jouw autoverzekering & pechhulp

Goed nieuws! Jouw godrive.nu auto is all-risk verzekerd in heel Europa. Hierbij hebben we voor jou ook een inzittendenverzekering afgesloten. Onze verzekeraar vraagt ons jouw naam en geboortedatum door te geven. Dit heeft in principe geen gevolgen voor jouw godrive.nu abonnement, tenzij een verzekeraar in het verleden een verzekeringsovereenkomst met jou heeft opgezegd of om een andere reden de auto met jou als bestuurder niet wil verzekeren.

Schadegevallen en risico’s

Voor het eerste schadegeval door jouw schuld in 12 maanden is jouw eigen risico €500. Bij een tweede schadegeval dat te verhalen is op jouw binnen diezelfde 12 maanden is jouw eigen risico €900.

Voor ruitschade en vandalisme geldt een eigen risico van €150. De hiervoor genoemde bedragen dien jij te betalen per schadegeval en deze worden automatisch geïncasseerd in de maand na de schade. Als de schade van een schadegeval lager is dan de bovenstaande bedragen dan brengen wij uiteraard alleen het lagere bedrag in rekening. Het laten repareren van een sterretje in de voorruit van jouw godrive.nu auto is altijd gratis, zorg dus dat je die direct laat repareren als je er eentje ziet ontstaan. 

Schade melden

Na het ontstaan van iedere schade vul je direct (binnen 1 uur) een schadeformulier in. Daarna meld je de schade aan ons via onze website www.godrive.nu/schade én stuur je ons het ingevulde schadeformulier per e-mail. Voor ieder schadegeval vul je altijd een apart schadeformulier in. Wij nemen binnen 1 werkdag na het melden van de schade contact met je op om het af te handelen.

Schade niet gemeld

Meld je de schade niet direct na het ontstaan of vul je het schadeformulier niet of niet volledig in, dan dien je zelf de schade te vergoeden. Onze verzekering keert ons dan namelijk geen vergoeding uit. Denk eraan dat alle schade gerepareerd moet zijn voordat je je auto inlevert. Indien we er achter komen dat de auto niet gerepareerd is bij het inleveren of er is schade niet gemeld, dan zullen wij deze kosten op jou verhalen. 

Schade door eigen schuld

We hebben een afspraak gemaakt met onze verzekeringsmaatschappij dat zij niet kunnen uitkeren als er sprake is van grove schuld, een overtreding van een wettelijke bepaling of van de verzekeringsvoorwaarden. In deze situaties komt de schade voor eigen rekening, tenzij het ontbreken van de verzekeringsdekking niet aan jou is toe te rekenen. 

Daarnaast spreken we met jou als godrive.nu klant af dat indien je tweemaal schade hebt gereden in één jaar wij het recht hebben om het abonnement op te zeggen. Jij bent dan verplicht de auto binnen 2 werkdagen in te leveren op de locatie die je van ons toegewezen krijgt of de auto mee te geven aan de transporteur die hem komt ophalen. Indien je de auto niet conform afspraak langs brengt of de auto weigert mee te geven aan de transporteur zijn wij helaas genoodzaakt de politie in te schakelen en alle kosten op jou te verhalen. 

Buitenland (Europa)

Belangrijk om te weten is dat we je helaas niet kunnen toestaan langer dan 6 weken per jaar in het buitenland te rijden. Doe je dit wel, dan vervalt je pechhulp en zal je zelf alle kosten moeten voldoen als de auto kapot gaat en/of deze naar Nederland getransporteerd moet worden. Je verzekering blijft wel actief. Je mag niet met de auto buiten Europa komen, daar is je auto namelijk niet verzekerd en kan je geen gebruik maken van onze pechhulp. 

Reparatie, onderhoud en banden

Onze partners leveren onze godrive.nu auto’s altijd goed af, conform ons godrive.nu afleverprotocol (deze is te vinden op www.godrive.nu/afleverprotocol). Dit betekent dat jouw auto van godrive.nu goed onderhouden is en voorlopig geen gepland onderhoud nodig zal hebben. Maar dat betekent niet dat er geen euvel kan optreden of dat je tijdens de looptijd van je abonnement toch naar de garage zal moeten. Jij bent zelf verantwoordelijk om in de gaten te houden of jouw auto naar de garage moet en je moet de banden en de vloeistoffen regelmatig controleren. Zodra er een waarschuwingslampje brandt of de auto aangeeft dat deze binnenkort een beurt nodig heeft, neem dan contact met ons op en dan leggen wij je uit hoe je een afspraak maakt bij onze servicepartners. Het makkelijkst is om een mail te sturen naar service@godrive.nu of je kijkt op www.godrive.nu/partners voor ons landelijk netwerk van aangesloten autobedrijven.

Reparatie en vervangend vervoer

De reparatie, vervanging van de banden of noodzakelijk onderhoud wordt natuurlijk altijd zo snel mogelijk voor je uitgevoerd. Mocht het toch voorkomen dat jouw godrive.nu auto niet binnen een dag gerepareerd is, dan krijg je een vervangende auto van de garage mee als deze beschikbaar is.

Indien je een vervangend vervoer pakket bent overeengekomen, heb je conform de voorwaarden van dit pakket direct recht op een vervangende auto. Voor de voorwaarden zie www.godrive.nu/vervangend-vervoer

Doorrijden bij noodzakelijke reparaties

Als jij ervoor kiest om geen actie te ondernemen en dus door blijft rijden met de auto terwijl er wel een reparatie of onderhoud nodig is, dan behouden wij ons het recht voor de mogelijke schade die daardoor optreedt volledig op jou verhalen. Ook kan het zijn dat onze verzekeraar besluit niet meer uit te keren indien jouw godrive.nu auto niet meer voldoet aan de wettelijke eisen doordat jij de auto niet conform de in deze overeenkomst gemaakte afspraken hebt laten herstellen.

Boetes, parkeerkosten en andere veroordelingen

Zolang jouw auto abonnement actief is of jij na het eindigen van het abonnement de auto nog niet hebt ingeleverd ben jij verantwoordelijk voor eventuele parkeerkosten, boetes en/of een eventuele andere veroordeling met betrekking tot de auto. Dit komt dus allemaal voor jouw rekening. Het voorgaande geldt ook voor parkeerkosten en boetes die na het beëindigen van jouw abonnement nog binnenkomen bij ons. Mocht er een boete bij ons binnenkomen op jouw kenteken, dan zullen wij deze direct voor jou voorschieten. We sturen je dan een rekening voor het boetebedrag en brengen daarnaast €25 administratiekosten bij je in rekening. 

Mocht je het niet eens zijn met je boete dan zal je zelf bezwaar moeten maken. Indien jouw bezwaar gegrond wordt verklaard, stuur ons dan een email via administratie@godrive.nu met een afschrift van de onherroepelijke beslissing. In dat geval betalen we je de boete en de administratiekosten terug. 

Overmachtsituatie godrive.nu

Is er sprake van een overmachtsituatie zoals volgt uit artikel 6:75 van het Burgerlijk Wetboek, dan hebben wij bij godrive.nu de mogelijkheid onze verplichtingen uit dit contract met jou op te schorten of dit contract met jou met onmiddellijke ingang op te zeggen, zonder dat godrive.nu aan jou een schadevergoeding verschuldigd is in verband met deze opzegging. 

Overmachtsituatie klant

Ook als klant heb je het recht om het abonnement op te zeggen in het geval de overmachtsituatie van jou langer dan vier weken duurt. Neem in het geval van overmacht eerder contact met ons op en we gaan waar mogelijk gezamenlijk  op zoek naar een oplossing.

Aansprakelijkheid godrive.nu

Godrive.nu is alleen aansprakelijk voor de nakoming van haar verplichtingen zoals vastgelegd in deze overeenkomst en met inachtneming van het volgende. 

Godrive.nu is alleen verantwoordelijk voor haar eigen handelen en of voor zaken die aan haar op basis van deze Overeenkomst kunnen worden toegerekend. De aansprakelijkheid is ten allen tijde beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar van godrive.nu aan godrive.nu is uitgekeerd in verband met het schadevoorval, welk bedrag kan worden verhoogd met het eigen risico van godrive.nu voor zover dit eigen risico op basis van deze overeenkomst niet voor jouw rekening en risico komt.

Jouw auto inleveren of laten ophalen

Als het tijd is om je auto in te leveren omdat je bijvoorbeeld een nieuw abonnement hebt afgesloten bij ons, je abonnement hebt opgezegd of deze is anderszins geëindigd, dan moeten er een aantal zaken gebeuren. 

 1. Allereerst geef je aan of je de auto zelf inlevert of je deze laat ophalen. Indien je de auto zelf inlevert maak je een afspraak met een van onze servicepartners. Wanneer wij de auto ophalen zullen we deze kosten bij de eindafrekening op de factuur zetten. Je ontvangt deze factuur uiterlijk een maand nadat de auto is ingeleverd.
 2. Bij het inleveren van de auto zorg je ervoor dat de brandstoftank minimaal een kwart vol is. Ook is de auto van binnen en buiten schoon. Wanneer dit niet het geval is, dan zetten wij de benzinekosten en/of schoonmaakkosten op je eindfactuur.
 3. Tijdens het inleveren loop je samen met de medewerker van onze servicepartner een rondje om de auto en de medewerker zal een aantal foto’s maken van de auto ter bevestiging en eventuele schades worden genoteerd en door jullie beiden ondertekend op het formulier.

Indien jij kiest voor de ophaalservice wordt jouw auto opgehaald door een van onze transportpartners. Deze partij maakt foto’s van de auto en laat jou een formulier ondertekenen dat jij de auto zo hebt achtergelaten als op de foto’s te zien is. Op basis van de foto’s zullen wij een definitieve eindinspectie doen. Je gaat er dan mee akkoord dat de eindinspectie op basis van de foto’s plaatsvindt en eventuele schades nadien worden geconstateerd en mogelijk doorberekend. 

Abonnement opzeggen

Jouw eigen godrive.nu abonnement kun jij na de minimale looptijd iedere maand opzeggen. Deze minimale looptijd vind je bovenaan dit document. Via jouw persoonlijke godrive.nu omgeving kun jij je abonnement opzeggen. Wij zullen de opzegging binnen 3 werkdagen bevestigen. Mocht jij binnen 3 werkdagen nog geen bevestiging hebben ontvangen, verzoeken wij jou om contact op te nemen. In dit geval hebben wij waarschijnlijk jouw opzegging waarschijnlijk niet (goed) ontvangen. 

In aanvulling op het bovenstaande kan jij of (indien van toepassing jouw erfgenamen) deze overeenkomst opzeggen indien jij bent komt te overlijden, toegetreden bent tot de wettelijke schuldsanering natuurlijke personen of failliet bent verklaard. Jij hoeft in deze situaties geen opzegtermijn in acht te nemen. 

Indien je je godrive.nu auto abonnement niet opzegt, wordt deze automatisch met een maand verlengd met een maximum van 36 maanden. Wil je na deze 36 maanden doorrijden in dezelfde auto, neem dan contact met ons op en dan kijken we samen of een oplossing mogelijk is.

Jouw verantwoordelijkheid

Jij blijft verantwoordelijk voor de auto tot het moment dat de de auto is ingeleverd en je de sleutels persoonlijk hebt overgedragen aan de medewerker van onze partner of transporteur en het afleverdocument is getekend. Wij verwachten van jou dat je eventuele bijzonderheden zoals schades, afwijkingen in het rijgedrag van de auto of andere zaken die voor ons van belang zouden kunnen zijn meldt bij de medewerker die jouw autosleutels inneemt. Tot die tijd ben jij dus verantwoordelijk voor de auto en zorg je er te allen tijde voor dat deze bijvoorbeeld goed en veilig geparkeerd staat en dat er indien nodig parkeergeld betaald wordt.

Tussentijds opzeggen en ontbinden

Gedurende de looptijd van jouw abonnement behouden wij ons het recht voor om het abonnement (om welke reden dan ook) op te mogen zeggen met een opzegtermijn van drie maanden. 

Wij kunnen het abonnement ontbinden op het moment dat:

 1. jij het termijnbedrag of andere bedragen niet hebt betaald, ook niet nadat u daartoe in de gelegenheid bent gesteld;
 2. jij failliet wordt verklaard of de Wet schuldsanering natuurlijke personen op je van toepassing wordt verklaard;
 3. jij verhuist naar het buitenland; 
 4. jij onder curatele of onder bewind wordt gesteld; 
 5. het voertuig is gestolen en 30 dagen na de vermissing nog niet terug is; 
 6. het voertuig als gevolg van schade zodanig beschadigd is dat het uit technisch of economisch oogpunt redelijkerwijs onverantwoord is het voertuig te herstellen;
 7. de overeenkomst kan worden ontbonden op grond van de wet.

Wij zullen het abonnement schriftelijk ontbinden. In het geval van een ontbinding dient u de auto direct in te leveren op de door ons opgegeven locatie, dit is niet onderhandelbaar. 

Jij bent in het geval van een ontbinding ook gebonden aan het bepaalde onder de kopjes [“Jouw auto inleveren of laten ophalen” en “Jouw verantwoordelijkheid”]. 

Persoonsgegevens en validaties

Om de totstandkoming en instandhouding van jouw abonnement in goede banen te leiden slaan wij de volgende gegevens van jou op. Je naam, adres, telefoonnummer, e-mail en rijbewijsgegevens. Wij slaan deze gegevens versleuteld en beveiligd op. De gegevens gebruiken we alleen om aan jou dit auto abonnement te kunnen leveren. Hier hoort bij dat we een fraudecheck doen, jouw gegevens delen met de verzekeraars en het verhalen van boetes. Jouw gegevens worden zo lang jouw abonnement loopt bewaard, nadat jouw abonnement afgelopen is zullen we je gegevens nog twee jaar bewaren voordat we ze verwijderen. Een uitzondering op deze twee jaar zijn de gegevens die op facturen staan die we je hebben verstuurd. We zijn verplicht om de facturen 7 jaar te bewaren, hierna worden deze verwijderd.

Gegevensvalidatie en externe checks

We zijn zuinig op onze auto’s, daarom willen we zeker weten dat al onze klanten zijn wie ze zeggen dat ze zijn. Daarom doen wij tijdens het online afsluiten van jouw abonnement al realtime een check bij onze partners om te kijken of jij aan onze voorwaarden voldoet. Dit houdt onder andere in, maar is niet beperkt tot, dat wij een kredietcheck doen, jouw rijbewijs op echtheid en geldigheid controleren, je bankgegevens controleren bij jouw bank en je adresgegevens controleren. Daarnaast ontvangen wij van onze partners achteraf een rapport over jouw betaalverleden, je eventuele autohuur verleden en je auto verzekeringsverleden. Op basis van deze rapporten behouden wij ons het recht voor je na ondertekening van het contract binnen 5 werkdagen alsnog te weigeren als klant. 

Op het moment dat een aanvraag voor onze diensten wordt ingediend of verlengd, worden jouw gegevens aan handelsinformatiebureau Experian doorgegeven. Experian verwerkt die gegevens verder onder haar eigen verantwoordelijkheid voor kredietwaardigheidsanalyse, fraudepreventie, schuldinningen en datakwaliteitsvalidatie. Experian kan op basis van deze gegevens een goede risicoanalyse maken. Als jij door een betalingsachterstand ooit bent afgesloten, kan deze informatie dus ingezien worden en gevolgen hebben voor andere overeenkomsten met (financiële) verplichtingen.

BKR registratie

Wij maken geen melding bij de BKR van het feit dat jij een auto abonnement bij ons hebt omdat wij hier niet wettelijk toe verplicht zijn. Dat betekent dat jouw auto abonnement geen invloed heeft op je leencapaciteit. Mocht de wetgeving op dit gebied veranderen, dan brengen we je op de hoogte. Uiteraard is het ontbreken van de BKR-registratie bij een auto abonnement geen vrijbrief om zonder goed na te denken financiële verplichtingen aan te gaan. Je bent altijd zelf verantwoordelijk voor jouw privébegroting. Indien je hulp nodig hebt bij je geldzaken verwijzen we je graag door naar www.nibud.nl.

Connected car

De meeste van onze auto’s zijn uitgerust met een connected car module waardoor wij (alleen) in bijzondere situaties de locatie van de auto zouden kunnen achterhalen. Tenslotte is jouw godrive.nu auto ons eigendom. Een bijzondere situatie is bijvoorbeeld als wij worden benaderd door een overheidsinstantie met vragen over een kenteken of wanneer jij meerdere malen niet reageert op onze contactverzoeken. Ook is het uitblijven van betaling na de eerste aanmaning altijd een bijzondere situatie voor ons die ons in het recht stelt de locatie van de auto te controleren. Wel heel erg belangrijk om te weten, de connected car module wordt nooit gebruikt om jouw bewegingen te volgen of anderzijds inbreuk te maken op jouw privacy. Alleen in bovengenoemde of vergelijkbare bijzondere situaties zullen wij de module activeren. Dan alsnog is de data alleen inzichtelijk voor medewerkers van godrive.nu met de juiste bevoegdheid.

Auto wisselen of extra auto

Na de minimale looptijd van je abonnement kan je makkelijk een nieuw abonnement afsluiten voor een andere auto, een kleinere of grotere is geen probleem. Mocht jouw situatie veranderen waardoor je tussentijds al dan niet tijdelijk een andere of een extra auto nodig hebt, neem dan even contact met ons op. We denken graag met je mee! 

Winterbanden

Jouw godrive.nu auto wordt geleverd op zomerbanden of all-season banden. Indien jij graag in de winter op winterbanden rijdt, neem dan contact met ons op, dan doen wij je een vrijblijvend voorstel om dit in je abonnement op te nemen. 

Als jij zelf winterbanden voor jouw godrive.nu auto wilt verzorgen vinden we dat prima. Echter willen we wel graag dat je ze door een van onze servicepartners of een andere door ons goedgekeurde erkende garage laat monteren, niet omdat we denken dat je dat zelf niet kan maar gewoon omdat we zeker willen weten dat jij veilig rijdt. Indien je het zelf regelt zal je op aanvraag een factuur moeten kunnen overhandigen. Het spreekt voor zich dat de zomerbanden die onder de godrive.nu auto zaten op een veilige plaats bewaard dienen te worden en jij verantwoordelijk bent indien ze verloren gaan of gestolen worden. Deze banden moeten vanzelfsprekend met de auto worden ingeleverd. 

Derdenbeding voor jouw godrive.nu auto

Het is op dit moment niet onze bedoeling, maar de situatie kan zich voordoen, dat wij de auto overdragen en of verpanden. Wij hebben het recht om onze rechten en verplichtingen uit deze overeenkomst over te dragen aan de nieuwe eigenaar van de auto. Jij geeft hierbij bij voorbaat jouw medewerking aan deze overdracht. Na de overdracht blijven natuurlijk dezelfde voorwaarden gelden.

Op het moment dat wij de auto verpanden dan heeft de pandhouder het recht om deze overeenkomst over te dragen naar zichzelf of een door de pandhouder aan te wijzen (rechts)persoon. De pandhouder kan als derde een beroep doen op deze bepaling. Dit derdenbeding kan niet door jou worden herroepen.

Nieuwsbrief Meld je aan om op de hoogte te blijven.
VW
Peugeot
Skoda
Volvo
mercedes
ds
opel
seat
citroen
kia
fiat
toyota
Nissan
ford
alfa romeo
renault
BMW
Trees for all
© Godrive.nu B.V. 2022 | alle rechten voorbehouden | Algemene voorwaarden | Privacy policy | realisatie: releaz